رقیه فلاح : انگشتانش را به

رقیه فلاح کوهنورد تبریزی او انگشتانش را به " آرارات " هدیه داد!!


رقیه فلاح،42 ساله، عضو گروه کوهنوردی سطان ساوالان، در بهمن ماه 94 در برنامه صعود سرعتی-زمستانی آرارات، شصت ساعت تک وتنها در جهنم آنجا دوام آورد.

60 ساعت با سرمای آرارات جنگید و سر انجام بعد از پیدا شدنش، با آنکه دارای هوشیاری کامل بود، اما دچار کوربرفی و سرمازدگی شدید انگشتان دست و پا شد!

سر انجام همه انگشتان دست و پایش را که سیاه و کبود شده بود، بریدند!!!


کوهسار